Renovert med respekt og skreddersøm

De gamle Stratos-lokalene på toppen av Folketeaterbygningen er renovert og ombygget av Rodeo arkitekter i nært samarbeid med Byantikvaren.

Det har vært en helt grunnleggende verdi å utvise stor historisk sensitivitet og forståelse når det gjelder Folketeaterbygningens arkitektur, med vekt på kontinuitet i materialpalett, farger, romlig opplevelse og generell atmosfære.

Folketeaterbygningen tegnet av Morgenstierne og Eide var, og er, et spesielt bygg. Bygget henvender seg i to retninger mot Storgata og Torggata, det har en stor teatersal sentralt i bygget, omgitt av kontor- og næringsareal som opprinnelig skulle finansiere driften av bygget og teatret. Som en helt særegen kvalitet ved adressen, har du passasjen – en gågate under tak, med unike kunstskulpturer, nisjebutikker og serveringssteder. Til sammen har Folketeaterbygningen en egen dynamikk og rytme – det hviler aldri!

Bygningen ble omtalt som Oslos første skyskrapet da det ble oppført i 1935. Arkitektene Morgenstierne og Eide ble blant kollegaer i sin samtid sett på som nestorer i arkitektmiljøet, med røtter i norsk bygningstradisjon og samtidig med stor åpenhet for nye europeiske og amerikanske arkitekturstrømninger. Dette har gitt en arkitektur som er både ruvende og imøtekommende, detaljrik, kunstferdig, preget av symmetri, men også organiske elementer. Det er art deco på norsk. Denne arven har vi bygget videre på i ombyggingen av lokalene i 11. og 12. etasje.Youngstorget 2. Utenfor Den norske opera i Folketeatret. September 1965. Ukjent fotograf. Kilde: Digitalt Museum.
Folketeaterbygningen, Folketeatret, Arbeiderbladets kontorbygg, fasaden mot Youngstorget (Nytorvet inntil 1951). Torgsalg, torgboder, buss, biler. Postkort 1654? A 2. Fotograf: Harstad. Kilde: Digitalt Museum.

Arkitektene Anne Gjesdal Bjørndal og Anna Victoria van der Zwaag fotografert av Anne Valeur.


Byens Tak og Rodeos nye kontorlokaler er et prosjekt som berører arkitekturhistorie, uteliv og moderne kontorarbeidsliv. Til grunn for prosjektet ligger ikke bare arkitektenes blikk og kompetanse, men også en tverrfaglig forståelse av både miljøpsykologi, fremtidens arbeidsliv og Oslos kulturtilbud og uteliv. Gjennom grundig intern medvirkning, egen programkomite, og en lengre planleggingsfase sammen med våre partnere i prosjektet, utelivsaktøren Fuglen, er vi sikre på at vi har skapt et prosjekt som er innovativt og robust. Vi ønsker å begeistre alle som bruker lokalet estetisk og opplevelsesmessig, og sørge for at alle som kommer innenfor dørene føler seg velkommen.

Prosjektet innebærer et nytt kapittel i en lang historie om Folketeaterbygningen fra 1935, og praktlokalene på toppen. Her har alt fra Einar Gerhardsen til Pete Doherty hatt en hyggelig kveld opp gjennom. De neste tiårene vil toppen av Folketeaterbygningen fortsatt ønske deg velkommen med stil, kvalitet og art deco- ingredienser som tangerer både det elitistiske og det folkelige.
Foto av Ruben Ratkusic (Rodeo)
Folketeateret, 12. etasje
Youngstorget 2A, 0571 Oslo
LinkedIn
Instagram
Byens Tak er Oslos nye møteplass for arkitektur og bykultur, på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget. Her kan du delta på unike arrangementer, nyte et glass i solnedgang med gode venner, eller leie lokalet til en spesiell anledning.