Folketeaterbygningen (1932-1935)

Folketeaterbygningen er et forretnings- og kontorbygg i 12 etasjer med fasade mot Youngstorget og Storgata. Bygningen ble tegnet av arkitektene Christian Morgenstierne og Arne Eide, som står bak flere kjente Oslo-bygg, deriblant Torggata Bad, Bredtveit Fengsel og Villa Grande på Bygdøy. Folketeaterbygningen, Folketeatret, Arbeiderbladets kontorbygg, fasaden mot Youngstorget (Nytorvet inntil 1951). Torgsalg, torgboder, buss, biler. Postkort 1654? A 2. Fotograf: Harstad. Kilde: Digitalt Museum.
Det var ønsket om å skape en fast teaterscene for arbeiderklassen som lå til grunn for å opprette et eget folketeater i Oslo sentrum. Den offisielle åpningen fant sted 2. april 1935. Helt fra starten av var bygningen viktig for arbeiderbevegelsen. En rekke av bevegelsens organisasjoner, inkludert Arbeiderpartiet, flyttet inn ved åpningen, og er i huset den dag i dag.

Selve Folketeateret var i hovedsak brukt som kinosal de første årene. Fra 1959 overtok Den Norske Opera og Ballett lokalene. Folketeateret var operaens sal og scene fram til det nye Operahuset i Bjørvika stod ferdig i 2008. I dag er det musikalscenen Folketeateret som har sine oppsetninger her.Youngstorget 2. Utenfor Den norske opera i Folketeatret. September 1965. Ukjent fotograf. Kilde: Digitalt Museum.
Oslo, Youngstorget, 12.08.1958, ballett på Folketeateret. Fotograf: Dagbladet. Kilde: Digitalt Museum.
Stratos. Nyinnviet etter brannen. September 1958. Ukjent fotograf. Kilde: Digitalt Museum.


I toppetasjen stod Stratos klar med hvite duker fra bygningen stod ferdig. Siden har det vært et kjent og kjært Oslo-sted. Etter 2. verdenskrig fortsatte kafeen med avholdsprofil. Stratos var «Kafeen på byens tak». På 1980-tallet ble serveringen lagt ned, og Arbeidernes Opplysningsforbund tok i bruk lokalene som studiesenter. På 2000-tallet har Stratos vært et mye brukt festlokale, ikke minst på sommeren. Nå overtar Rodeo arkitekter leiekontrakten. I tillegg til egne kontorer i 11. og 12. etasje, ønsker Rodeo å dele toppetasjen med resten av Oslo.

På gateplan danner Folketeaterpassasjen bygulv med serveringssteder og butikker. Blant våre gode naboer på gulvet finner vi blant annet Scarpetta Pastabar, Fiskeriet Internasjonalen, W.B. Samson og Paul’s Boutique.  Vi vil samarbeide med disse aktørene i serveringen på Byens Tak og i utviklingen av passasjen.

Folketeaterbygningen ble fredet i 2009.
Folketeateret, 12. etasje
Youngstorget 2A, 0571 Oslo
LinkedIn
Instagram
Byens Tak er Oslos nye møteplass for arkitektur og bykultur, på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget. Her kan du delta på unike arrangementer, nyte et glass i solnedgang med gode venner, eller leie lokalet til en spesiell anledning.