Oslo

Over de siste 30 årene har Oslo beveget seg fra å være en liten by i Europas periferi til å bli en moderne storby. På overflaten har dette kommet til uttrykk gjennom et rikt mat- og kulturtilbud, moderne arkitektur, distinkte bydeler, satsning på innovasjon og kunnskap. På innsiden har det ført til en mer urban kultur og befolkning.Der Oslo-folk tidligere trakk fram marka og fjorden når de skulle skryte av byen sin, kan man nå vise til byen i seg selv som en kvalitet. Å si at Oslo er en av verdens beste byer, er ikke lenger vill fantasi, men en de facto status byen har fått på internasjonale «Most livable cities»-kåringer. 

Samtidig står utfordringene i kø. Oslos hurtige befolkningsvekst har ført til en boligutvikling preget av kvantitet framfor kvalitet. De sosiale forskjellene øker og stadig flere sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. En rapport fra 2021 fastslo at livet i Oslofjorden er i ferd med å dø helt ut.

God og riktig byutvikling er essensielt for å kunne forvalte jordens ressurser bedre. Vi må lage byer som er så gode at innbyggerne klarer seg på færre kvadratmeter og bruker mindre ressurser, enten det er til mat eller transport. Samtidig skal vi leve gode liv byen. Gjør vi det på riktig måte, kan vi også spare naturen og artsmangfoldet rundt oss.

Men veien dit er ikke enkel. Dessuten er det mange ulike syn på hvordan byutviklingen skal foregå, hvilke virkemidler man skal ta i bruk og hva som har høyest prioritet.

Dette fordrer en god og sunn offentlighet for byutviklingssamtalen. En offentlighet som gir rom til alle stemmene og kreftene som er med på å forme omgivelsene våre. Byen skal være god for alle befolkningsgrupper i alle livssituasjoner. Den skal være sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig.

Interessen for byutvikling har aldri vært større. Mens diskusjonene rundt byens utvikling tidligere tilhørte fagmiljøer, er dette nå noe alle mener noe om.

Med Byens Tak ønsker vi å skape en scene og en møteplass for dialog og spørsmål knyttet til arkitektur og byutvikling. Vi trenger å løfte samtalen om byens utvikling, og vi trenger en samlende arena for disse samtalene.
Folketeateret, 12. etasje
Youngstorget 2A, 0571 Oslo
LinkedIn
Instagram
Byens Tak er Oslos nye møteplass for arkitektur og bykultur, på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget. Her kan du delta på unike arrangementer, nyte et glass i solnedgang med gode venner, eller leie lokalet til en spesiell anledning.